Muziek op Maat

Je wilt  leuk, maar ook verantwoord en kwalitatief goed muziekonderwijs aanbieden op jouw school. Hoe doe je dat? Hoe kies jij uit het grote aanbod van ZZP-ers die docent die voldoet aan de verwachtingen van jullie school? En wie kun je inschakelen voor het budget dat jullie er voor hebben?

MUZIN! komt bij je op school om te horen wat jullie wensen en mogelijkheden zijn t.a.v. het muziekonderwijs. Wil je een serie lessen die toewerkt naar een schoolbrede presentatie, of wil je meer procesgericht, wil je coöperatief werken stimuleren of juist individuele vaardigheden ontwikkelen; alles komt in dit gesprek aan de orde en zal van invloed zijn op de uiteindelijke invulling van het muziekonderwijs bij jullie op school. Na een vrijblijvend gesprek zal ik met een passend plan komen dat past binnen de visie en het leersysteem van de school. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de beginsituatie, de financiën en natuurlijk de doelgroep.

De materialen die ik nodig heb brengt ik zelf mee voor zover ze niet in de school aanwezig zijn.

 

Voor meer informatie: info@muzin.nl