Doe meer met een boek 23-01-2010 008

DOE MEE® MET EEN BOEK

Kruip in de huid van Monkie,  ruik eens aan de poep die mol op z’n hoofd heeft, of ga eens mee met boer Boris naar zee!

Rondom een prentenboek gaat de docent gedurende 1 les van een uur met de klas aan het werk. Het boek wordt interactief voorgelezen en daarna verwerkt d.m.v. liedjes, versjes, dansjes en muziek. De taalspraakontwikkeling en leesvaardigheid worden gestimuleerd, en spelenderwijs worden ook verscheidene andere competenties aangesproken. Er zijn waar mogelijk raakvlakken met andere vakgebieden en ontwikkelingsgebieden.

Het prentenboek kan in overleg met de groepsleerkracht gekozen worden of MUZIN! doet een voorstel.

Na afloop ontvangt de groepsleerkracht een lesbrief met de gebruikte en aanvullende activiteiten en liedjes.

Doelgroep:                                                     groep 1, 2, 3

Maximum aantal deelnemers:                    1 klas

Duur:                                                                1 uur

Ruimte                                                             klaslokaal of speellokaal

 

Voor meer informatie: info@muzin.nl