Cultuureducatie Primair Onderwijs Zwolle

De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor is vanaf januari 2015 een speciaal fonds opgericht: Fonds Cultuureducatie Zwolle. De gemeente heeft de uitvoering en beheer van dit fonds bij Stadkamer neergelegd. Vanuit dit Fonds wordt de rijksbijdrage van € 10,90 per leerling voor de uitvoering van cultuureducatie ten minste verdubbeld, maar bij goede implementatie van Cultuurbeleid in een school kan de gemeente Zwolle de bijdrage zelfs vervijfvoudigen.

Voor meer informatie: http://cultuureducatie.stadkamer.nl

Start 2e ronde voor landelijke subsidie “impuls muziek” 

Sinds 2 oktober 2016 is de 2e ronde voor het aanvragen van de subsidie “impuls muziek” ingegaan. Vele basisscholen in zwolle hebben inmiddels de subsidie toegekend gekregen en op die scholen is het muziekonderwijs een structureel onderdeel van het onderwijsplan.  Met de toekenning van deze subsidie is het aanschaffen van goede muziekinstrumenten, een verantwoorde methode of het inhuren van gekwalificeerde muziekdocenten ook op jullie school mogelijk.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de subsidie-aanvraag? vraag naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie: www.cultuurparticipatie.nl/subsidie